Een Interreligieuze ontmoeting in Goes op 1 december 2012

Interreligieuze ontmoeting te GoesOp zaterdagavond is er gewoonlijk niets bijzonders op de TV dus zit ik me maar wat rot te vervelen… maar nu kwam gelukkig een reddende uitnodiging binnenrollen voor een panel over interreligieuze ontmoeting en de rol van religie daarin. Dat organiseerde de stichting VARIANT, een kleine, enthousiaste groep mensen met een lange lijst van activiteiten heeft op dit gebied, zoals een multiculti kookclub en de jaarlijkse Iftar maaltijd, de markt Kleurrijk Goes, kunst & theater, verhalenvertellers of voorlichting op scholen onder de noemer ‘samenleven, doe je met elkaar’.

Onder de deskundige leiding van presentator Rino Gelok (gemeenteraad Goes) kwamen zo’n 35 mensen bijeen in de zaal van het Leger des heils, voor een drietal inleidingen en discussie over de kansen voor vrede en veiligheid vanuit de grote wereldreligies. De drie inleiders, dhr. Peter Geene als woordvoerder theologie, dhr. Oemar Dilmohamed als woordvoerder Islam en ds. Rob Kamermans dito voor het Christelijk geloof.

Panel Interrligieuze ontmoeting“Godsdiensten verschillen in hun uitingsvormen, maar niet in hun innerlijke wezen. Godsdiensten zijn een middel om Hem te vinden, die zich hult in geheimen en mystiek – waarom dan getwist over hun deugden en gebreken? Iedere weg voert de mens uiteindelijk tot Gods tegenwoordigheid: het begin en einde van alles in allen.” (Ramakrishna).

Zo begon Peter Geene de eerste inleiding van het panel. Zijn invalshoek was welgekozen vanuit de taal der religie: wat poogt dergelijk taalgebruik weer te geven? Vooraf aan het woord was er het gevoel, de ervaring en religieuze taal poogt de levensmysteriën te uiten, soms stamelend en struikelend, soms jubelend of in verhalende metaforen. Want ‘elk woord is omringd door misverstand’ en daaruit komen radicalisme en terrorisme uiteindelijk voort. De weg naar vrede en veiligheid in onze samenlevingen voert via Rome, Jeruzalem of Mekka en Lumbini, uiteindelijk naar ons eigen binnenste, waar elk de strijd moet voeren en overwinnen tussen goed en kwaad; en daar komen de vele wegen van ons wereldwijde zoeken samen, als de vertakte zijarmen van een rivier.

Interreligieuze ontmoeting in GoesImam Dilmohammed uit Haarlem gaf een impressie van de Islam als stichter van vrede. Bij de Zwarte Steen Ka’aba in Mekka komen bedevaarders samen omdat deze traditionele heilige plek vrede en veiligheid uitstraalt voor ieders hart. De ontelbare profeten in Jodendom, Christendom en Islam sinds Adam en later Mohammed zijn Gods getuigen en gezanten van die innerlijke vrede. De eenheid in de monotheïstische religies is belangrijker dan de verschillen. De imam roept ons op om die vrede voortdurend praktisch te vertalen in ons dagelijkse samenleven van alledag: door samen te eten, muziek te maken, in het geven van lessen of het gebruik van symbolen. De vraag waarom dat voortdurend lijkt te mislukken, zo zegt de gespreksleider, komt in het debat deze avond aan de orde.

Rob Kamermans focust als predikant van de PKN op de begrippen Rechtvaardigheid en Vrede, die in alle Bijbelverhalen centraal staan. Dat is het streven, het ideaal in een samenleving. Hij vertelt het verhaal dat toen hij kwam wonen in de pastorie, iedereen in de straat door de gordijnen gluurde naar alle spulletjes van die dominee die werden uitgeladen. Allemaal blanken, behalve een buitenlandse vrouw; die kwam met een enorme taart langs, want zei ze ‘dat zijn wij zo gewoon in onze cultuur bij nieuwkomers in de straat’.

Samen hebben ze daar een week lang van gegeten. In de discussie kwam deze taart nog vaker langs, want ‘we moeten vaker samen taarten bakken en eten, dat brengt mensen samen en verbroedert, want onbekend maakt onbemind’. In de kerken van Goes, zo noemt hij, zijn diverse goede voorbeelden van gezamenlijke activiteiten rondom de verschillende religies.

Na muziek op de Afrikaanse ballofoon van Fons Lok, gaan de vragen uit de zaal vooral over allerlei praktische voorbeelden waarbij de vraag is HOE we taalbarrières doorbreken die sociaal isolement vergroten (kerkmensen uitnodigen op de koffie) , hoe we jongeren ontmoetingsplekken kunnen bieden om elkaars culturele tradities te leren kennen op een positieve manier (dansen, eten, muziek) en hoe we samen de bestaande netwerken beter kunnen gebruiken om elkaar te ontmoeten. Want er gebeurt al van alles maar we weten het vaak niet van elkaar (Vlissingen Mozaïek bv.). De Zeeuwse Raad van Kerken en de werkgroep Zeeuws Sociaal Ethisch Beraad geven aan dat zij hierbij graag een handje willen helpen.

Peter Geene

Geplaatst in Archief en getagd met , .