Poëziewedstrijd 2014

Voor de poëziewedstrijd voor jongeren die Stichting Variant Goes al voor het vierde jaar op rij uitschreef, meldden zich dit jaar 36 kandidaten. Opnieuw werden de jongeren uitgedaagd om hun gedachten of gevoelens over vrijheid en gelijkwaardigheid van mensen op een creatieve wijze onder woorden te brengen. En ook dit jaar leverde dat weer drie winnaars op.`
Dit jaar deden drie scholen van middelbaar onderwijs uit Goes met Poëziewedstrijd mee. Calvijn College, Goes Lyceum Pontes en Hoornbeck College .

De deelnemers konden kiezen uit de volgende vier thema’s:
Mijn beste vriend/vriendin heeft een andere geloof
Sociale media, zo maak ik vrienden uit andere landen
Nooit meer naar huis: christenen, islamieten, joden en boeddhisten op de vlucht geslagen
Elk van deze thema’s blijkt ook meerder malen gebruikt te zijn, maar vluchten bleek toch het meest productieve thema. Nadat een medewerker van de stichting alle namen van de inzendingen heeft verwijderd zijn de gedichten aan de jury voorgelegd. Deze bestond uit:
– Phia Verstraete, artistiek begeleider bij Galerie Atelier De Kaai en oprichter van Stichting Een Nieuwe Wind, die zich inzet voor de bekendmaking en acceptatie van outsider art.
– Vehbi Zabeli, medewerker van Stichting Variant en dichter. Als vluchteling uit Kosovo weet hij als geen ander hoe het is om in een andere cultuur te moeten integreren.
– Hans Dingemanse, leraar Nederlands en eveneens dichter.

Voor de jury wachtte er een zeer moeilijke taak: welk van de ingezonden gedichten moest met een prijs bekroond worden? Dat viel niet mee, want aan het begin van het juryberaad bleek al snel dat ieder jurylid bij de selectie vooraf op andere aspecten van het gedicht had gelet en zo kwamen er al snel negen favorieten boven drijven. Maar in de discussie die volgde konden de juryleden gelukkig komen tot een keuze van drie waar zij allemaal voluit achter konden staan.

Wat vooral erg opviel was het inlevingsvermogen dat de jongeren lieten zien. Verschillende keren leek het wel alsof de schrijver van een gedicht zelf getuige was geweest van de beschreven oorlogssituatie, de onverwachte vlucht of van het gepest hier in het zogenaamd vrije Westen. Gelukkig waren er ook gedichten over goede vriendschappen, gedichten met een klemmende oproep om vreedzaam met elkaar om te gaan en gedichten met hoop op een goede toekomst, hier of in het hiernamaals.

Het gedicht dat de derde prijs krijgt, is een gedicht waarin zowel de angst, de eenzaamheid en de onzekerheid een plek krijgt als ook een sterke levenswil en de zekerheid in alle ellende toch niet alleen te zijn. Deze tegenstellingen dragen het hele gedicht. Het is zorgvuldig opgebouwd met niet meer dan enkele kernwoorden. Het begint met het puur negatieve van een levensbedreigende situatie. Dan maakt het halverwege het gedicht pas op de plaats doordat de dichter afstand neemt en letterlijk om zich heen kijkt en zich afvraagt wat er nu moet gebeuren. Daarna duikt het gedicht opnieuw in het negatieve door in het kort een eenzame en onzekere vlucht op te roepen. Maar het eindigt met een verrassend positief slot: God is er bij. De derde prijs gaat naar Daniëlle Bolijn voor haar gedicht Geen thuis meer.

De tweede prijs heeft de jury toegekend aan een gedicht, dat de grote en de kleine vragen vlak naast elkaar legt, zoals dat ook werkelijk gebeurt in het leven van iemand die moet vluchten voor zijn leven. Het ene moment vraag je je af welke dag het vandaag is en het volgende moment vraag je je af hoe je veilig de grens over komt. Ook legt dit gedicht het kleine ogenblik naast het grote levensverhaal. Nu eens kijk je in paniek om je heen om te zien of je je ergens aan vast kunt grijpen bij het oversteken van een beek, dan weer realiseer je je met een schok dat je nooit meer naar huis zult gaan. Dit gedicht getiteld Nooit meer naar huis werd geschreven door Dianne van de Vreede.

De eerste prijs ten slotte is voor een titelloos gedicht van bedrieglijke eenvoud. Als je het leest of – beter nog – hoort voorlezen, is het alsof je naar een film zit te kijken. Elke strofe van het gedicht roept een nieuwe scene op. Maar vergis je niet, aan het eind van elk van deze strofen horen we het korte commentaar van de ik-persoon die elk van deze episoden van de film heeft beleefd en nu terugblikt op het hele verhaal. En dat brengt het heel dichtbij. Zeker wanneer het gedicht op een haast sarcastische toon eindigt in “dat mooie vrije land”, waar wij als Nederlanders ons eigen land in herkennen. De eerste prijs is voor Hilde Sprengelmeyer. Gefeliciteerd!
Hans Dingemanse
Goes, januari 2015

Geplaatst in Archief en getagd met .